Menu

bso

De Kleine Reiziger biedt voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit kan zowel op regelmatige, als op flexibele basis. De Kleine Reiziger biedt een breed aanbod in activiteiten aan. Activiteiten voor de komende periode kunt u vinden in de bso afdeling onder het kopje activiteiten. U kunt bij De Kleine Reiziger terecht op de volgende locaties:
 
  • Locatie bso De Kleine Reiziger in Den Helder: Nog enkele plekken beschikbaar.
  • Locatie bso De Kleine Reiziger Julianadorp in Julianadorp: Nog enkele plekken beschikbaar. Let op! Sommige dagen hebben een wachttijd van ongeveer 2 jaar. Tijdig aanmelden is aanbevolen!
  • Locatie bso De Kleine Reiziger Velserbroek in Velserbroek: Nog enkele plekken beschikbaar

De uurprijs voor buitenschoolse opvang is € 7,27 ongeacht de opvangvorm.

Wanneer u buitenschoolse opvang afneemt bij De Kleine Reiziger betaalt u alleen de uren die u daadwerkelijk nodig hebt. U betaald maandelijks vooraf de uren die u met De Kleine Reiziger overeengekomen bent. Deze uren worden vastgelegd in een overeenkomst welke u maandelijks aan kunt passen. Wanneer de uren die u nodig heeft wijzigen kunt u dit aangeven in het ouderportaal waarin u alle zaken voor de opvang kunt regelen. Wanneer u van dag wilt veranderen is de mogelijkheid daarvan afhankelijk van de ruimte op de groep. Vol is hierbij vol. Het is ook mogelijk om flexibele opvang af te nemen. U reserveert dan in feite ruimte op de dag die u zou willen afnemen.
 

Er zijn 3 soorten opvang die u af kunt nemen:

  1. Opvang op vaste dagen.
  2. Flexibele opvang.
  3. Vakantieopvang.
 
Voorwaarden afname opvang op vaste dagen:
  • De Kleine Reiziger werkt alleen met hele uren.
  • Ophalen is mogelijk vanaf 16:00 uur.*
  • Ophalen is mogelijk tot 18:00 uur. 
  • U betaald vooraf. Eventuele extra uren worden achteraf in rekening gebracht.
  • Wijzigingen voor de volgende maand dienen voor de 10e van de voorgaande maand aangegeven zijn.
 * Individueel kan in overleg afgeweken worden van de haal en brengtijd mits de groep daar geen hinder van ondervind.
 

Voorwaarden afname flexibele opvang

  • De Kleine Reiziger werkt alleen met hele uren
  • Ophalen is mogelijk vanaf 16:00 uur.*
  • Ophalen is mogelijk tot 18:00 uur. 
  • U betaald vooraf. Eventuele extra uren worden achteraf in rekening gebracht.
  • U reserveert minimaal 10 uur per maand voor het flexibele gebruik. Dit kunt u over verschillende dagen opnemen. Neemt u meer uren af dan worden deze uren achteraf in rekening gebracht.
  • Er worden afspraken gemaakt over de dagen waarop flexibele opvang nodig is. Afwijkende dagen kunnen worden afgenomen op basis van beschikbaarheid.
  • Wijzigingen voor de volgende maand dienen voor de 10e van de voorgaande maand aangegeven zijn.
 * Individueel kan in overleg afgeweken worden van de haal en brengtijd mits de groep daar geen hinder van ondervind.

Voorwaarden vakantieopvang

  • De Kleine Reiziger werkt alleen met hele uren
  • Brengen kan in de ochtend van 7:00 uur tot 9:00 uur en in de middag van 12:00 - 13:00.*
  • Ophalen in de ochtend kan tussen 12:00 – 13:00.*
  • Ophalen is in de middag mogelijk vanaf 16:00 uur.*
  • Ophalen is mogelijk tot 18:00 uur. 
  • U betaald vooraf. Eventuele extra uren worden achteraf in rekening gebracht.
  • Tijdens de vakanties kunnen de locaties in Den Helder en Julianadorp worden samengevoegd.
 * Individueel kan in overleg afgeweken worden van de haal en brengtijd mits de groep daar geen hinder van ondervind..

Per maand wordt er 1 uur extra in rekening gebracht. Dit uur wordt gebruikt door de pedagogisch medewerker om activiteiten voor te bereiden en de kwaliteit te waarborgen.
 

Vervoer


Het kan natuurlijk zo zijn dat u graag gebruik wilt maken van de opvangmogelijkheden bij De Kleine Reiziger, maar de afstand tussen de opvanglocatie en school is te groot om zelfstandig te kunnen overbruggen. Voor De Kleine Reiziger is dat geen enkel probleem. Wij halen uw kind op van school!
 

De Kleine Reiziger zorgt voor een veilige aankomst op de bso!

 
In goed overleg worden hier individuele afspraken over gemaakt. Voor het vervoer wordt een half uur per dag gerekend.
De Kleine Reiziger hoopt u hiermee van dienst te zijn. Afspraken over het vervoer worden besproken in het intakegesprek

Openingstijden 

 
De Kleine Reiziger is geopend van ma t/m vrijdag van 7:00 – 8:30 en van 14:00 - 18:00 uur. Afhankelijk van de vraag naar bso worden de openingstijden aangepast.
 
Door het jaar heen zijn er een aantal dagen dat De Kleine Reiziger gesloten is.
De Kleine Reiziger is gesloten tijdens het weekend en op (Christelijke)feestdagen. In het kader van kwaliteit is De Kleine Reiziger 2 maal per jaar gesloten i.v.m. studiedagen.
Tijdens de zomervakantie is De Kleine Reiziger 2 weken gesloten en 1 week tussen kerst en oud en nieuw. De exacte data zijn te vinden in de jaarplanning. 
 

Geen dag is hetzelfde!
 

Er wordt veelal gewerkt met thema's. Binnen deze thema's komen verschillende soorten activiteiten aan bod, zoals knutselen, koken, bakken, sport, spel, dans, muziek en drama. Dit bedenken we op de bso natuurlijk niet allemaal zelf! De kinderen bij De Kleine Reiziger krijgen veel inspraak in welke activiteiten zij leuk vinden. Het is tenslotte hun vrije tijd! Dat wil je toch zo leuk mogelijk maken? 

Binnen gestelde kaders, om de veiligheid te waarborgen, is er voor de kinderen dan ook veel ruimte om te doen wat zij leuk vinden, om te ontdekken wie ze zijn en wat het leven te  bieden heeft.

De Kleine Reiziger is organisatie voor kinderopvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De Kleine Reiziger is een organisatie met een christelijke identiteit. Dit houdt in dat De Kleine Reiziger handelt vanuit christelijke principes. In de praktijk betekent dit dat De Kleine Reiziger zich inzet voor betrouwbare, eerlijke en goede bedrijfsvoering en zich richt op liefdevolle en betrokken opvang naar ouder en kind. 

Iedereen, ongeacht de religieuze en/of culturele achtergrond, is welkom om kinderopvang af te nemen bij De Kleine Reiziger. De medewerkers bij De Kleine Reiziger leven vanuit dezelfde christelijke identiteit als waar De Kleine Reiziger voor staat.

 

De Kleine Reiziger, ontdek het leven!