Menu

Dagindeling

Een dag ziet er als volgt uit: 

 • 08.30 – 09:00 uur binnenkomen.
 • 09.00 – 09:15 uur vrij spelen.
 • 09:15 – 09:30 uur starten in de kring: bidden, voorlezen en liedjes zingen.
 • 09:30 – 09:45 uur vrij spel.
 • 09:45 – 10:15 uur fruit eten.
 • 10:15 – 11:00 uur activiteit +toiletronde.
 • 11:00 – 11:45 uur opruimen, 2e kring en buitenspelen. ( bij slecht weer activiteit binnen)
 • 11:30 – 11:40 uur controle kinderen met luier.
 • 11:45 – 12:00 uur ophalen.
 • 12:00 – 12:30 uur broodje eten
 • 12:30 – 13:00 uur vrij spel en toiletronde
 • 13:00 – 13:25 uur activiteit
 • 13:25 – 13:30 uur opruimen + afsluitende kring
 • 13:30 – 13:50 uur buitenspelen & ophalen

De bovengenoemde dagelijkse routine is een richtlijn waar de pedagogisch medewerkers ontspannen mee omgaan. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar wat de groep nodig heeft. De pedagogisch medewerkers kunnen naar eigen inzicht andere momenten kiezen om bijvoorbeeld een activiteit te doen. De activiteiten zullen dagelijks verschillen en zijn inzichtelijk gemaakt op de groep.
 
LEEF!
 
De Kleine Reiziger werkt op de peuteropvang met de methode LEEF! Dit is een Bijbelse methode voor Voorschoolse Educatie ( VE). Met deze methode wordt er aandacht besteed aan de taalontwikkeling  van het kind aan de hand van verhaaltjes, plaatjes en liedjes en is volledig geïnspireerd vanuit de Bijbel. In ons pedagogischs beleidsplan kunt u lezen hoe we vormgeven aan VE op onze locaties.