Menu

Dagindeling

Een dag ziet er als volgt uit: 
 
  • 08.30 – 09:00 uur binnenkomen.
  • 09:05 – 09:20 uur start ochtend in de kring: bidden, voorlezen en liedjes zingen.
  • 09:20 – 09:45 uur vrij spelen.
  • 09:45 – 10:00 uur fruit eten en wat drinken.
  • 10.00 – 10:15 uur toiletronde.
  • 10:15 – 11:00 uur activiteit/vrij spelen.
  • 11:00 – 11:45 uur buiten spelen tot ophalen.
  • 11:45 – 12:00 uur ophalen.

De bovengenoemde dagelijkse routine is een richtlijn waar de pedagogisch medewerkers ontspannen mee omgaan. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar wat de groep nodig heeft. De pedagogisch medewerkers kunnen naar eigen inzicht andere momenten kiezen om bijvoorbeeld een activiteit te doen. De activiteiten zullen dagelijks verschillen en zijn inzichtelijk gemaakt op de groep.
 
LEEF!
 
De Kleine Reiziger werkt op de peuteropvang met het methode LEEF! Dit is een Bijbelse methode voor Voor- en Vroegschoolse Educatie ( VVE). Met deze methode wordt er aandacht besteed aan de taalontwikkeling  van het kind aan de hand van verhaaltjes, plaatjes en liedjes en is volledig geïnspireerd vanuit de Bijbel. LEEF! is geen officieel erkende methode voor VVE, hierom kan De Kleine Reiziger, nu nog, geen aanspraak doen op subsidie.