Menu

Dagindeling

Op deze pagina krijgt u een globaal beeld van hoe een dag er op De Kleine Reiziger uitziet. De dagindeling is een richtlijn. Het kan heel goed voorkomen dat sommige onderdelen op een dag anders lopen. Door tal van omstandigheden en redenen kan het noodzakelijk zijn om een dag anders aan te pakken. Hierbij wordt er vooral gekeken naar wat de groep en/of het individu nodig heeft. Het spreekt voor zich dat het de pedagogisch werkers zijn die hierin de leiding en verantwoording nemen. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
 
 • 14:00 – 15:30 uur binnenkomen.
 • 15:30 – 15:45 uur drinken met fruit en een koekje.
 • 15:45 – 17:00 uur verschillende activiteiten.
 • 17:00 – 17:45 uur vrij spel.
 • 17:45 – 18:00 uur opruimen met aanwezige kinderen.
 
Woensdag en vrijdag:
 
 • 12:00 – 13:00 uur binnenkomen.
 • 13:00 – 13:30 uur gezamenlijk eten.
 • 13:30 – 13:45 uur gezamenlijk opruimen.
 • 13:45 – 15:30 uur verschillende activiteiten + binnenkomen
 • 15:45 – 17:00 uur verschillende activiteiten.
 • 17:00 – 17:45 uur vrij spel.
 • 17:45 – 18:00 uur opruimen met aanwezige kinderen.